În aceastã sãptãmânã, o delegatie din cadrul proiectului Cerinte Educationale Speciale pentru Toti (CESPeT), din care fac parte si doi reprezentanti ai învãtãmântului vasluian, efectueazã o vizitã de studiu în Danemarca. Este vorba despre prof. Mihaela Cososchi, inspector scolar general, si Daniela Laic, directorul Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui. Acestea s-au alãturat celorlalti 19 reprezentanti ai inspectoratelor scolare judetene Iasi, Botosani, Maramures, Mures, Brãila si ai Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Vizita de studiu se desfãsoarã în intervalul 26 – 30 martie si are drept scop cunoasterea strategiilor si instrumentelor folosite de partenerul danez pentru prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar în rândul copiilor cu cerinte educationale speciale. “În cele cinci zile, delegatia românã va vizita “Klubben” Holme Soendergaard, un centru pentru activitãti after school pentru copii cu deficiente fizice si de dezvoltare, si “Klubben” Peter Fabersvej si Musvagevej, un centru de incluziune pentru persoanele cu deficiente locomotorii si de auz. De asemenea, cei 21 de reprezentanti români ai proiectului vor participa la dezbateri privind formarea cadrelor didactice specializate, specificul institutiilor si programelor educationale destinate persoanelor cu dizabilitãti si vor trata concepte precum: normalitate, deficientã, incluziune”, ne-a spus Alexandru Grigoras, din cadrul Departamentului de Marketing Educational, Evenimente si Imagine Academicã de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Dezbaterile si concluziile formulate vor constitui repere în elaborarea studiului comparativ România – Danemarca al analizei nevoilor de reintegrare scolarã a copiilor cu CES. Inclusã în planul de activitãti al proiectului, vizita face parte dintr-o serie de schimburi de experientã între partenerii români si VIA University College, partener transnational. De mentionat cã proiectul CESPeT este derulat în perioada 1 august 2010 – 31 iulie 2013 de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, în parteneriat cu VIA University College, Danemarca, si inspectoratele scolare ale judetelor Iasi, Vaslui, Botosani, Maramures, Brãila si Mures. Obiectivul general este cresterea accesului la programe educationale formale si nonformale a copiilor cu cerinte educationale speciale aflati în abandon si risc de abandon scolar, în vederea integrãrii lor socio-profesionale.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments