România și Norvegia au semnat cel mai semnificativ acord de cooperare de până acum. În noua rundă de asistență financiară oferită prin Granturile SEE și norvegiene, o sumă de aproape 306 milioane EUR a fost alocată pentru implementarea de programe și proiecte în România. Justiția și afacerile interne, consolidarea societății civile și îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile se numără printre domeniile de finanțare.

Ministrul norvegian al afacerilor externe, dl. Jonas Gahr Søtre, a spus, „Între România și Norvegia există o strânsă colaborare. Dar fondurile acestea vor contribui la întărirea contactelor existente în foarte multe domenii.”

România se confruntă cu o serie de dificultăți în privința justiției și afacerilor interne. De aceea, parte din fonduri vor fi alocate măsurilor de combatere a crimei organizate și a traficului de persoane, dar și întăririi sistemului judiciar și îmbunătățirii standardelor serviciilor de probațiune. Proiecte menite să sprijine lupta împotriva violenței domestice se vor număra printre inițiativele finanțate. Direcția Generală a Poliției Norvegiene, Administrația Națională a Instanțelor și Serviciilor Corecționale din Norvegia, precum și Consiliul Europei vor fi implicate în aceste programe totalizând 25 milioane EUR.

Interesul companiilor norvegiene de a investi în România este din ce în ce mai mare. În cadrul programului Inovare în industria verde firmele norvegiene vor putea intra în parteneriate cu companii din România în vederea dezvoltării de idei de afaceri în domeniul tehnologiilor ecologice. Acest program are o alocare de 24 milioane EUR. În plus, alte 15 milioane EUR vor fi disponibile pentru sectorul maritim. Ambele domenii de finanțare vor fi administrate de Innovation Norway, agenție de stat norvegiană aflată sub coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului.

Populația romă alcătuiește unul din cele mai importante grupuri etnice din România. Granturile SEE și norvegiene vor fi folosite pentru îmbunătățirea situației populației de etnie romă. Un program dedicat copiilor și tinerilor aflați în situație de risc, în valoare de 22 milioane EUR, a fost gândit pentru co-finanțarea de proiecte care să contribuie la reducerea discriminării și a discrepanțelor sociale și economice, și la încurajarea integrării sociale. Consiliul Europei va fi un partener important în acest demers. Mai mult, aproximativ 10 la sută din volumul financiar alocat programelor vizând integrarea socială și anti-discriminarea va fi folosit pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale romilor.

Sprijinul acordat consolidării societății civile a crescut considerabil. Un Fond ONG în valoare de 30 milioane EUR va contribui la întărirea societății civile din România și a participării ONG-urilor la dezvoltarea socială. Fondul va sprijini cu precădere proiecte în domeniul copiilor și tinerilor, a grupurilor vulnerabile și a minorităților. Pentru detalii suplimentare privind domeniile de finanțare, vă rugăm să accesați acest link.

Gry Larsen, secretar de stat în Ministerul norvegian al Afacerilor Externe, a spus „Norvegia are un interest major în extinderea cooperării cu România. Este un lucru pozitiv să vedem că acest interes există de ambele părți.” D-na Larsen a semnat Memorandumul de Înțelegere vizând aceste granturi la București, pe 21 martie 2012, alături de dl. Leonard Orban, ministrul român al Afacerilor Europene si de dl. Sturla Sigurjonsson, ambasadorul Islandei în România.

Prin Granturile SEE și norvegiene, Norvegia, alături de partenerii săi AELS/ SEE – Islanda și Liechtenstein –, este decisă să joace un rol activ în dezvoltarea socială și economică a Europei sprijinind cu 1,79 miliarde EUR, în perioada 2009-2014, cele 15 state beneficiare din Europa Centrală și de Est, precum și Spania, Portugalia și Grecia. Printre aceste țări, România este al doilea cel mai mare beneficiar al asistenței SEE și norvegiene, primind 190,75 milioane EUR prin Granturile SEE (unde contribuie toate statele donatoare) și 115,2 milioane EUR prin Granturile norvegiene (unde Norvegia contribuie singură). Din alocarea totală, 97 la sută este din partea Norvegiei.

Responsabilitatea administrării și implementării Granturilor SEE și Norvegiene îi revine Punctului Național de Contact din cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Pentru mai multe detalii privind administrarea granturilor, vă rugăm, vizitați http://www.eeagrants.org/ și http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments