Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Norvegia. Dacă durata şederii depăşeşte 90 de zile este necesară obţinerea unui permis de şedere din partea autoritatilor norvegiene.

Cetăţenii români care călătoresc în Norvegia pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, activităţi culturale sau activităţi sportive, au obligaţia de a aplica pentru obţinerea unui permis de şedere. Acesta este eliberat de Directoratul Norvegian pentru Imigrare (UDI).

La intrarea în Norvegia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei. Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.

Pentru verificarea condiţiilor de intrare prevăzute de legislaţia naţională norvegiană recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile norvegiene:

Ameninţări teroriste

Norvegia nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.

Cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile norvegiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro)

Siguranţă şi criminalitate

Norvegia este o ţară cu un nivel redus al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Pentru siguranţa dumneavoastră recomandăm:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat: Secţia Consulară a Ambasadei României din Oslo

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor norvegiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – serviciul de urgenţe
 • 113 – salvarea

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Norvegia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

Calitatea serviciilor medicale este buna. Orice serviciu medical, inclusiv la urgenta, se plateste.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul norvegian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

În Norvegia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

În intersecţii şi pe străzile principale unde nu sunt amplasate semne de circulaţie funcţionează regula priorităţii de dreapta. Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicule. Se circulă cu luminile de întâlnire aprinse.

Este interzisa utilizarea manuala a telefonului mobil in timpul sofatului.

Accesul în marile oraşe, pe autostrăzi şi în unele tunele importante se plăteşte, la punctele special amenajate. Plata se face numai în moneda naţionala (NOK).

Este obligatorie utilizarea cauciucurilor de iarna in perioada 1 noiembrie – 15 aprilie.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Limitele de viteză admise:

– 50 Km/h în localităţi

– 80 Km/h pe drumurile naţionale

– 100 Km/h pe autostrăzi, dacă nu sunt alte restricţii de circulaţie.

Nerespectarea regulilor privind viteza admisă poate atrage amenzi drastice, iar în caz de neplată, se poate dispune interzicerea intrării în spaţiul Schengen pe o perioadă de minimum 2 ani sau suspendarea permisului de conducere.

Deţinerea şi/sau utilizarea dispozitivelor de detectare a aparatelor radar şi a aparatelor antiradar este interzisă în Norvegia. În cazul depistării, aparatul se confiscă şi se aplică o amendă cuprinsă între 8.000 şi 9.500 coroane norvegiene (echivalentul a peste 1.000 euro).

În situaţia în care persoana amendată nu este rezident în Norvegia, i se va solicita achitarea amenzii pe loc. Dacă persoana respectivă refuză sau se află în imposibilitatea de a plăti amenda, îi va fi reţinut autoturismul până la achitarea acesteia.

 • Centura de siguranţă:

În Norvegia este obligatorie purtarea centurii de siguranţă de către toate persoanele aflate în autoturism.

 • Parcarea:

Parcarea se face în mod obligatoriu în spaţiile de parcare special amenajate. Depăşirea timpului de parcare, fără plata corespunzătoare, atrage amenzi variind între 300-500 NOK.

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil 3 luni de la data intrarii in Norvegia. După acest interval este necesară echivalarea permisului de conducere românesc cu cel norvegian.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Salvarea – 113
 • Pompierii – 110


Utilizarea cărţilor de credit

În Norvegia sunt acceptate majoritatea tipurilor de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este răspândită pe scară largă.

Plăţile se efectuează în moneda naţională (NOK).

Schimbul valutei in moneda locala se poate efectua doar la banci sau la casele de schimb valutar FOREX, unica retea de acest tip din Norvegia.


Regimul medicamentelor

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.


Reglementări vamale

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Regulamentul vamal norvegian conţine reglementări similare cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • 200 bucăţi ţigări
 • 1 litru băuturi alcoolice
 • 50 ml parfumuri

Orice persoană care intră sau iese din Norvegia, are obligaţia să declare, la punctul de frontieră, sumele mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută. La intrarea în Norvegia, persoanele care au asupra lor sume mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută, vor intra automat în zona de vamă pe culoarul marcat cu culoare roşie. Acest culoar este special pentru identificarea persoanelor care au de făcut declaraţii vamale. Culoarul verde este destinat persoanelor care nu au de făcut astfel de declaraţii.


Regimul animalelor de companie

La punctele de frontieră, persoanele care călătoresc cu animale de companie trebuie să prezinte un certificat veterinar, constând dintr-un certificat de vaccinare şi un certificat de sănătate al animalului. Indiferent de starea de sănătate a animalului, se aplică o perioadă de carantină de la 3 la 6 luni.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.