În Norvegia nu există aproape nici o restricţie privind demararea unei afaceri. Pentru a obţine dreptul de înfiinţa o companie în Norvegia, persoana respectivă trebuie să aibă peste 18 ani şi să nu fie implicată în niciun proces de faliment. Nu trebuie să locuiască în Norvegia, însă compania trebuie să aibă o adresă norvegiană.

La o primă vedere, pare puţin complicat să începi o afacere, deoarece înregistrarea se realizează prin prezentarea unui singur formular autorităţilor. Dar, desigur, există o serie de reglementări care afectează atât înfiinţarea companiei, cât şi derularea activităţilor ei.

50% din membrii conducerii şi directorul unei companii cu răspundere limitată trebuie să fie rezidenţi în Norvegia. Această regulă nu se aplică persoanelor rezidente în Spaţiul Economic European (EEA). Ministerul Comerţului şi Industriei din Norvegia poate acorda excepţii de la reglementările în vigoare privind rezidenţa. La adresahttp://www.oslo.technopole.no/ la folderul „Publications” se găseşte broşura completă privind înfiinţarea societăţilor comerciale în Norvegia, precum şi la adresa http://www.bedin.no/php/startside_eng/cf/hDKey_2, care face referire şi la fiscalitatea ce se aplică acestora.

Este important să ştiţi faptul că regiunile cu industrie mai puţin dezvoltată sunt supuse unei impozitări mai indulgente decât alte zone, de exemplu sub formă de impozit pe salarii diferenţiate.

Tipul afacerii

Alegerea entităţii comerciale este de obicei prima problemă pe care şi-o pune un antreprenor. Alternativele sunt:

 • Asociat unic (liber-profesionist) (norvegiană: „enkelt-personsforetak”).

 • Societate cu răspundere nelimitată – ANS şi DA (norvegiană: „selskap ansvarlig”).

 • Societate cu răspundere limitată – AS (norvegiană: „aksjeselskap” – AS).

 • Societate cooperativă – SA

Modificarea statutului societăţii se poate face simplu de la primul la ultimul tip  (vezi lista de mai sus), însă procedura este mai complicată când se doreşte reversul (ex.: trecerea de la AS la ANS).

În Norvegia pot fi înfiinţate companii cu răspundere limitată (cu un capital minim 100.000 NOK pentru o companie privată şi 1.000.000 NOK pentru o companie publică în cash sau bunuri), pe acţiuni şi alte tipuri de asociere cu scop lucrativ respectând prevederile legii „The Business Enterprise Registration Act”, adică legea nr. 44 şi, respectiv, 79 din iunie 1997. Conţinutul legilor şi detalii suplimentare se pot obţine accesând prin internet pagina web: http://www.bedin.no. Costurile pentru rezervarea unei societăţi cu răspundere limitată este de 6.000 NOK şi durează on-line 2-3 zile. Societăţile private cu răspundere limitată cu un capital mai mare de 3.000.000 NOK şi cele publice sunt obligate să aibă un director general rezident în Norvegia sau EEA.

Înregistrarea societăţii

Pentru a deschide o societate, ea trebuie să fie înregistrată în Registrul Central de Coordonare pentru Persoane Juridice (abv. CCRLE). După înregistrare, veţi primi un număr de organizaţie de nouă cifre, folosit în documentele de afaceri şi în schimbul de informaţii cu autorităţile. Dacă nu aveţi un număr valid de organizaţie, nu veţi putea să deschideţi un cont bancar în numele întreprinderii. Mai mult, nu veţi putea angaja salariaţi şi nici nu vă veţi putea înregistra în Registrul pentru Taxa pe Valoare Adăugată (TVA).

Cel mai important act care trebuie completat la înregistrare se numeşte „Samordnet registermelding”, disponibil doar în limba norvegiană. Puteţi să obţineţi formularul de la:

1. Centrul de Înregistrare Brønnøysund, prin telefon: +47 75 00 75 00.

2. Narvik Business Hotline – tel.: +47 800 33 840

3. Biroul Fiscal

4. http://www.brreg.no/

Toate actele pot fi depuse la unul din următoarele birouri: Centrul de Înregistrare Brønnøysund, Organizaţia Norvegiană a Muncii şi Bunăstarii (NAV) sau la Biroul Fiscal. Persoanele autorizate de la aceste birouri vă pot ajuta, de asemenea, la completarea formularului principal.

Într-o etapă ulterioară, veţi folosi acelaşi formular pentru anunţarea modificărilor legate de societate.

Numele întreprinderii

Cerinţa minimă pentru numele unei companii este să fie format din cel puţin trei caractere norvegiene şi, eventual, să fie urmat de abrevierea care identifică tipul companiei. Numele nu poate fi identic cu alte nume deja înregistrate în Registrul Întrepriderilor.

În cazul asociaţilor unici (liber-profesioniştilor), regulile diferă oarecum, deoarece numele de familie al proprietarului trebuie să fie inclus în denumire (ex.: HANSEN’S Panificaţie). În cazul în care doar numele de familie este utilizat, nu se interzic numele identice.

Companiile străine care doresc înregistrarea unei sucursale în Norvegia pot folosi acelaşi nume ca şi în ţara de origine, chiar dacă este format din mai puţin de trei caractere şi / sau este identic cu numele unui municipiu, judeţ sau ţară.

Exemple: ABC AS şi 2BIAS DA sunt recunoscute ca nume juridice.  Numele Kari AS şi Kari ANS sunt considerate identice.Registrul Întreprinderilor

Entităţile străine sunt obligate să se înregistreze în Registrul Întrepriderilor în cazul în care acestea desfăşoară activităţi comerciale în Norvegia sau pe platoul continental norvegian.

Înregistrarea asigură următoarele:

Dreptul de a desfăşura activităţi într-o întreprindere.

Protecţia juridică a numelui companiei.

Un certificat de înregistrare.

Un număr de organizaţie.

Identificarea conducerii întreprinderii.

Cerinţe speciale

Entităţile străine fără sediu permanent în Norvegia şi care fac obiectul prevederilor din Legea privind TVA-ul trebuie să desemneze un reprezentant norvegian, persoană fizică sau juridică. Reprezentantul trebuie să aibă reşedinţa în Norvegia.

Documentele care conţin informaţiile necesare înregistrării trebuie să fie în norvegiană. În circumstanţe excepţionale, documentele în alte limbi vor fi acceptate la discreţia grefierului, care ar putea să ceară de asemenea şi o traducere autorizată.

Numărul-D (numărul personal de identificare)

Toate persoanele care deţin poziţii de conducere sau au drept de semnătură în companie trebuie să aibă un număr personal de identificare/ Număr-D/ Număr de organizaţie, Numele/ Denumirea şi adresa întreprinderii. Cetăţenii străini fără număr norvegian personal de identificare trebuie să aplice pentru un Număr-D, format din 11 cifre. Formularul necesar pentru alocarea lui poate fi descărcat de la Centrul de Înregistrare Brønnøysund. Numerele de identificare personală şi Numerele-D sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unor persoane neautorizate.

Sistemul de impozitare

Detalii se pot găsi la adresa Ministerului de Finanţe din Norvegia: http://www.odin.dep.no, http://www.bedin.no.

Taxele relevante sunt următoarele:

– taxa corporatistă                28%

– taxa pe venitul personal     28% pentru venituri obişnuite

– TVA standard                   25%

– TVA pentru alimente        14%

– TVA transporturi              11%

Facilităţi acordate investitorilor

În calitate de membru al Spaţiului Economic European (EEA) şi Asociaţiei Europene de Liber Schimb (AELS) Norvegia acordă facilităţi investitorilor străini, în conformitate cu reglementările acestor două organizaţii.

Note:

1. Profitul net este impozabil, iar pierderile au impozit deductibil. În cazul companiilor de tip asociat unic, impozitul este calculat ca parte din venitul personal.

2. Într-o societate cu răspundere limitată, capitalul social necesar înfiinţării companiei este de 100.000 NOK. Nu este necesară numirea unui director general într-o companie cu un capital social mai mic de 3 milioane NOK. Dacă însă capitalul este mai mare, este necesară numirea a trei membrii din Adunarea Generală a Acţionarilor. Directorul general şi 50% din membrii board-ului trebuie să aibă rezidenţa în Norvegia sau în una din ţările membre EEA.

3. Societatea cooperativă trebuie să aibă cel puţin doi acţionari.

Mai multe informaţii găsiţi la (totodată principalele surse ale acestui îndrumar):

 • www.bedin.no

 • Centrul de Înregistrare Brønnøysund – www.brreg.no

 • The Tax Administration – www.skatteetaten.no

 • Ministerul de Finanţe – government.no (MF)

 • Ministrul de Afaceri Externe – government.no (MFA) şi www.norway.org.uk/

 • www.norway.no

 • Statistics Norway – www.ssb.no

 • Organizaţia Norvegiană a Muncii şi Bunăstării (NAV) – www.nav.no

 • Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii – www.arbeidstilsynet.no

 • Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale – government.no (MLSI)