http://www.duluthnewstribune.com/media/full/jpg/2012/11/13/herring1114b_500px.jpgComisia Europeană a notificat autoritățile din domeniul pescuitului din Insulele Feroe cu privire la intenția sa de a adopta măsuri de sprijin al dezvoltării durabile a activităților de pescuit de hering gestionate în comun cu Insulele Feroe. Această notificare reprezintă o etapă preliminară care urmărește să acorde Insulelor Feroe posibilitatea de a-și prezenta comentariile înainte de adoptarea măsurilor. Măsurile ar putea include restricții privind importurile de hering și de specii conexe pescuite de Insulele Feroe și restricții privind accesul navelor feroeze în porturi ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor care presupun motive de siguranță.

Stocul de hering atlantico-scandinav este exploatat de Norvegia, Federația Rusă, Islanda, Insulele Feroe și Uniunea Europeană în conformitate cu măsuri de gestionare stabilite de comun acord prin consultare între aceste țări. Insulele Feroe s-au retras din consultările cu privire la gestionarea stocului pentru 2013 și au anunțat că vor stabili o cotă autonomă situată la un nivel mai mare cu 145 % decât cota lor pentru 2012. Această decizie a fost luată într-un context în care toate celelalte părți implicate în pescuitul din acest stoc au fost de acord să își reducă cota cu 26 % din motive de conservare.

În urma acestei decizii, sustenabilitatea stocului este puternic compromisă, iar posibilitățile de recuperare a acestuia sunt foarte reduse. Această acțiune a Comisiei are scopul de a asigura sustenabilitatea pentru a evita o prăbușire a stocului care ar însemna pierderea venitului pentru mulți pescari și familiile lor. Acțiunea se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1026/2012, care prevede adoptarea de măsuri împotriva țărilor care nu respectă acordurile de cooperare cu UE privind gestionarea stocurilor de interes comun și care adoptă măsuri de gestionare care pun în pericol stocurile halieutice.

Insulele Feroe sunt un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei și nu fac parte din Uniunea Europeană.

Preluat de pe http://ec.europa.eu/

Comentati folosind contul Facebook

comments