http://images9.okr.ro/auctions.v3/700_700/2011/06/11/4/1/68117891032140104753069-5436952-700_700.jpgAmbasada României a găzduit, pe 9 noiembrie 2012, cea de-a treia ediţie a Conferinţei profesorilor de limba română din Scandinavia, manifestare organizată de Agenţia guvernamentală pentru Învăţământul Public (Skolverket) din Suedia, prin Departamentul pentru Limba Maternă (responsabil de proiect Sanda Făgărășan), în colaborare cu Departamentul Multicultural al oraşului Eskilstuna şi Ambasada României la Stockholm.

Au participat cadre didactice de limba română din învăţământul preuniversitar din Suedia şi Norvegia – originare din România, Republica Moldova şi Serbia, oficialităţi din cadrul Ministerului Educaţiei din Suedia (Mats Wennerholm, directorul Proiectului Limba Maternă, Direcţia Invăţământului Public), membri ai comunităţii româneşti. De asemenea, la eveniment a participat, în calitate de invitat special, ambasadorul Republicii Moldova în Suedia, domnul Emil Druc.

Ca şi în anii anteriori, organizarea Conferinţei nu ar fi fost posibilă fără eforturile şi dedicaţia doamnei Sanda Făgărăşan, redactor-şef, Departamentul pentru Limba Maternă, Agenţia pentru Învăţământ Public, cea care însufleţeşte reţeaua cadrelor didactice de limba română din Suedia, ea însăşi dascăl de limba română la Eskilstuna. Ambasadorul României în Regatul Suediei, doamna Răduţa Matache, a inaugurat manifestarea, subliniind că reţeaua de sprijin a identităţii româneşti în Suedia este complexă, la aceasta contribuind activitatea lectoratului de limbă română de la Universitatea din Lund (deschis în anul 2011), Biserica Ortodoxă Română, în comunităţile unde sunt organizate parohii, organizaţiile românilor din Suedia şi, nu în ultimul rând, Ambasada României. Ambasadorul a trecut în revistă iniţiativele Ambasadei dedicate promovării limbii române, evidenţiind ciclul de manifestări organizate pentru onorarea memoriei marelui lingvist suedez Alf Lombard, de la naşterea căruia se sărbătoresc 110 ani în 2012.

Ambasadorul Republicii Moldova în Suedia şi-a exprimat bucuria faţă de prezenţa importantă a românismului în spaţiul cultural scandinav şi a arătat că limba română are o conotaţie deosebită în Republica Moldova, dat fiind că au existat perioade când vorbitorii de limbă română au depus eforturi majore pentru a-şi păstra identitatea.

Programul Conferinţei a inclus prezentări despre evoluţia predării limbii materne în sistemul şcolar suedez, rolul şi condiţiile de învăţare a limbii materne în grădiniţe şi şcoli suedeze, metode moderne de predare a limbii materne, materiale didactice şi resurse online. Profesorii de limba română din Suedia au avut schimburi de experienţă utile referitoare la programele de curs şi la modalităţile de învăţare eficientă a limbii române literare. In programul Conferinţei a figurat şi un moment de comemorare a centenarului a trei mari personalităţi ale culturii universale – dramaturgul suedez August Strindberg (100 de ani de la moarte), dramaturgul român Ion Luca Caragiale (100 de ani de la moarte) şi dirijorul român Sergiu Celibidache (100 de ani de la naştere). Secţiunea a inclus o prezentare a vieţii şi operei lui August Strindberg, realizată de scriitoarea Gabriela Melinescu, traducătoare în limba română a unor opere de proză ale scriitorului suedez, o trecere în revistă a biografiei lui Caragiale, realizată de omul de cultură George Cristea, şi o evocare, de către soprana Silvia Luca, a personalităţii şi activităţii dirijorului Sergiu Celibidache. Prezentarea despre Caragiale a fost completată cu un fragment din „Un pedagog de şcoală nouă”, în interpretarea unui grup de elevi din Stockholm, îndrumaţi în cadrul orelor de română ca limbă maternă de prof. Mariana Publik.

Conferinţa a reprezentat un cadru deschis şi stimulator pentru schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniul educaţional, promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ şi a unor strategii de asigurare a unei educaţii de calitate, facilitarea iniţiativelor de păstrare şi cultivare în rândurile tineretului de origine română din Scandinavia a interesului pentru limba română, tradiţie şi cultură.  

Informaţii suplimentare

Primele două ediţii ale Conferinţei profesorilor de limba română din Scandinavia au avut loc în oraşul suedez Eskilstuna (14-15 mai 2010), respectiv la Stockholm (la sediul Ambasadei României, 7 octombrie 2011). Suedia este un exemplu unic în Europa prin practica de a asigura predarea limbii materne, dacă aceasta este diferită de limba suedeză, pentru elevii interesaţi din şcolile primare şi gimnaziale şi, din anul 2011, şi din grădiniţe. Orele de limba maternă sunt incluse în programul de învăţământ, iar cursurile sunt predate de profesori calificaţi, vorbitori nativi. Cursurile de limba română sunt predate în Suedia de câteva zeci de profesori de origine română. Activitatea acestora este sprijinită de Ambasada României la Stockholm prin donaţii de manuale şi cărţi, realizate cu spriijinul unor instituţii din România, în special cu sprijinul Institutului Limbii Române, precum şi prin realizarea de acţiuni comune cu şcolile interesate.

Articol preluat de pe http://stockholm.mae.ro

Comentati folosind contul Facebook

comments