Proiectul ,,Crearea a trei comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor” s-a desfăşurat pe o durată de trei ani şi a avut ca scop dezvoltarea serviciilor de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri care au comis infracţiuni.

Proiectul a fost implementat în perioada aprilie 2009 – aprilie 2012 de Inspectoratul General al Poliţiei Române în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia de Probaţiune din Ministerul Justiţiei din România, precum şi cu Ministerul Justiţiei şi al Poliţiei, Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale şi Organizaţia Phoenix Haga din Norvegia.

Proiectul a avut ca scop înfiinţarea a trei comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor, urmărind prin obiectivele sale dezvoltarea resurselor umane din justiţie şi afaceri interne, cu atribuţii în domeniul reducerii cererii de droguri şi care sunt implicate în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri care au săvârșit infracţiuni.
Analiza comparativă a sistemelor care au rol în reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri din România şi Norvegia a vizat facilitarea transferului de bune practici de la partenerii norvegieni către instituţiile româneşti participante în acest proiect, aducând o contribuţie majoră în vederea abordării eficiente a acestui fenomen în România.
Experții norvegieni au asigurat formarea profesională a specialiștilor români implicați în proiect, dezvoltarea abilităților şi competențelor acestora, precum şi suportul profesional în analiza cazurilor aflate în programul terapeutic, cu scopul de a spori eficienţa resurselor umane implicate în furnizarea de servicii de tip comunitate terapeutică pentru consumatorii de droguri. De asemenea, recomandările şi observaţiile formulate de aceștia au fost incluse în planul de implementare al proiectului.
Spaţiile destinate celor trei comunităţi terapeutice au fost renovate din fondurile alocate de finanţator, iar activitatea a fost realizată cu sprijinul persoanelor foste consumatoare de droguri incluse în programul terapeutic. Scopul principal al activităților derulate de acestea pentru amenajarea comunităţilor terapeutice a fost acela de a le întări motivația pentru schimbarea atitudinii şi comportamentului în cursul tratamentului rezidențial.

Caracterul novator al acestui proiect a făcut ca procesul de implementare să fie îmbunătăţit în mod continuu, prin raportare permanentă la modelul norvegian şi prin adaptare la contextul local. Astfel, s-au îndeplinit obiectivele proiectului şi s-a asigurat sustenabilitatea rezultatelor în conformitate cu documentaţia aprobată.

Experienţa de 40 de ani la nivel mondial pe care comunităţile terapeutice au dobândit-o şi renumele argumentat ştiinţific că acestea reprezintă una dintre cele mai eficace abordări terapeutice a dependenței de substanţe psihoactive constituie un motiv de continuare a a eforturilor de a face funcţionale astfel de comunităţi terapeutice în România.

Viabilitatea pe termen lung a proiectului va fi asigurată prin preluarea în administrare a celor trei comunități terapeutice de către Administrația Națională a Penitenciarelor.

Bugetul total al proiectului a fost de 359.995 euro, 305.996 euro fonduri din Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi 53.999 euro cofinanţare.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments