Organizaţiile non-guvernamentale din România şi instituţiile publice din ţară pot depune dosare pentru a câştiga granturi în vederea implmentării unor proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Proiectele trebuie să fie naţionale.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a lansat un apel prin care îndeamnă ONG-urile şi instituţiile publice active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală să-şi depună dosarele pentru a implementa proiecte naţionale în acest domeniu. Apelul se înscrie în programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România, finanţat prin granturile Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021.

Obiectivul general al programului este dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România, iar pentru acesta este prevăzut un buget de 1,4 milioane de euro. Cei mai mulţi bani – 1,2 milioane de euro – sunt oferiţi de statele donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, restul fiind din bugetul naţional al României.

Autorii programului cred că aceste proiecte naţionale vor creşte capacitatea instituţională a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi. Un proiect depus poate fi semnat şi implementat de un consorţiu compus dintr-un coordonator şi maximum cinci-şase şcoli situate în comunităţi dezavantajate, fiecare având un minimum de 20% de copii romi înscrişi.

Potrivit Ghidului aplicanţilor, proiectele care vor fi depuse trebuie să conţină în mod obligatoriu câteva activităţi, printre care formarea de profesori care lucrează cu copii romi sau elaborarea de curriculumuri referitoare la un mediu inclusiv şi multicultural. De asemenea, cei care vor dori să aplice la acest program trebuie să ţină cont că dosarul trebuie să includă şi activităţi de învăţare/conştientizare privind problematica anti-discriminării, organizate în comun pentru părinţi romi şi neromi, dar şi activităţi de dezvoltare de abilităţi privind incluziunea, organizate în comun pentru elevi romi şi neromi.

Printre alte cerinţe impuse de donatori unui autor de proiect se mai numără implicarea a unui număr minim de 60 de profesori care să lucreze cu copii romi, a cel puţin 70 de părinţi în activităţi de învăţare sau conştientizare în domeniul anti-discriminării, precum şi elaborarea propriului site al proiectului.   Aplicanţii pot cere cel puţin 60.000 euro şi cel mult 200.000 de euro pentru un proiect. În cazul instituţiilor publice banii vor fi alocaţi în proporţie de 100%, iar ONG-urile selectate vor primi 90% din grant. Proiectele trebuie depuse până în ultima zi a lunii mai 2018 şi pot dura până la 2 ani, iar implementarea lor trebuie să înceapă de pe 1 octombrie 2018.

În Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean anunţă că va fi organizat un webinar pentru a sustine aplicanţii în înscrierea candidaturilor. Acesta va avea loc marţi, 15 mai, în două părţi: de la ora 11:30 până la 12:00 va avea loc prezentarea Componentei de incluziune a copiilor romi în şcoală, iar de la 14:00 până la 14:30 – prezentarea formularului de candidatură pentru această componentă.

adev.ro/p8nwj0

Comentati folosind contul Facebook

comments