România va primi 306 milioane euro drept finanţare nerambursabilă din partea autorităţilor din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, ca parte a programului de reducere a discrepanţelor sociale şi economice între ţările din Spaţiul Economic European (SEE).

Finanţarea va fi acordată în baza a două memorandumuri semnate, miercuri,, la sediul Guvernului, de ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, şi reprezentanţii celor trei state finanţatoare.

România va beneficia astfel, în intervalul 2014-2020, de 190,75 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 115,20 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. Sumele au fost stabilite printr-un acord semnat, în 28 iulie 2010, între Uniunea Europeană şi statele SEE din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în 23 de domenii, fiecare domeniu fiind gestionat de un operator de program, în cele mai multe cazuri acesta fiind o instituţie publică românească sau o organizaţie neguvernamentală. În unele cazuri, gestionarea se va realiza în comun de către operatorul de program şi un partener, respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare.

„Implementarea mecanismelor pentru perioada 2004-2009 a avut rezultate pozitive, atât prin rata de absorbţie de aproximativ 70 %, cât şi prin calitatea şi sustenabilitatea proiectelor realizate. Având în vedere şi experienţa acumulată, avem motive întemeiate să privim cu încredere la noua etapă a granturilor inaugurată astăzi”, a declarat ministrul Orban.

Memorandumurile semnate la 21 martie 2012 stabilesc cadrul general de alocare a fondurilor, care este, în linii mari, asemănător celui pentru fondurile structurale şi de coeziune. În perioada următoare, operatorii de programe în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene şi în consultare cu Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles vor elabora fişe detaliate pentru fiecare dintre cele 23 de domenii de finanţare. Fişele vor preciza beneficiarii, valoarea proiectelor, lista cheltuielilor eligibile, proceduri de lucru. După aprobarea fişelor, vor fi lansate cereri de proiecte. Informaţiile vor fi publicate pe pagina internet www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

Intervalul 2014-2020 reprezintă a doua perioadă de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României prin cele două mecanisme. În baza granturilor anterioare, 2004-2009, România a beneficiat de 98,5 milioane de euro pentru proiecte din domenii precum protecţia mediului, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea durabilă, sănătate, cultură, consolidarea societăţii civile.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments