Programul Preşedinţiei Daneze a Consiliului Uniunii Europene, al cărei mandat acoperă perioada 1 ianuarie – 31iunie2012, afost prezentat oficial pe 6 ianuariela Copenhaga, iar patru zile mai târziu,la București, în cadrul unei conferințe de presă. Excelența Sa Michael Sternberg, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Danemarcei în România, a declarat că în cadrul programului există patru priorităţi fundamentale pentru Preşedinţia daneză, acestea vizând o Europă mai responsabilă, mai dinamică, mai verde şi mai sigură.

În ceea ce priveşte agricultura, Preşedinţia daneză va acorda prioritate următoarelor puncte: reforma Politicii Agricole Comune (PAC); reforma Politicii Pescuitului Comunitar (PPC); îmbunătăţirea siguranţei alimentare şi a sănătăţii animalelor.

Redăm în continuare prevederile programului.

Reforma PAC

Preşedinţia daneză se angajează să sprijine reforma PAC.

Aceasta poate soluţiona mai multe probleme şi poate contribui la analizarea noilor venituri şi dezvoltarea durabilă, inclusiv la eficientizarea consumului de apă şi managementul biodiversităţii, la siguranţa alimentară. De asemenea, poate contribui la influențarea pozitivă a schimbărilor climatice şi a importanței mediului, a furnizării de energie verde, a agriculturii ecologice, precum şi a promovării bunăstării animalelor.

Strategia Europa 2020 reprezintă o oportunitate de a gândi în viitor modul prin care se poate asigura competitivitatea la nivel mondial în întregul sector agricol şi alimentar. Prin urmare, scopul acestei strategii va constitui o parte a negocierilor cu privire la viitoarea PAC, cu accent sporit asupra naturii, a mediului, obiectivelor privind schimbările climatice şi restructurării generale a sectorului verde.

Actualizarea bugetului UE alocat cercetării, dezvoltării şi inovării (Orizont 2020) ajută sectorul agricol şi pe cel alimentar şi contribuie la sprijinirea realizării obiectivelor strategiei Europa 2020.

De asemenea, simplificarea va fi un alt scop urmărit în reforma PAC, în semsul de a elabora norme mai simple şi mai raţionale, cu un minim de sarcini administrative.

Agricultura ecologică

Pe baza raportului Comisiei privind regulamentul pentru agricultura ecologică, Preşedinţia va începe o nouă etapă de discuţii referitoare la modul în care funcționează actualele regulamente în acest tip de activitate.

În acest sens, Preşedinţia va invita statele membre pentru a spune fiecare ce crede că ar trebui să conțină o nouă propunere legislativă, ca o condiţie prealabilă pentru o bună funcţionare a pieţei ecologice şi o mai mare încredere a consumatorilor în aceste produse alimentare. Astfel, va putea fi planificată revizuirea actualelor regulamente.

Viitorul politicii pescuitului

În cursul preşedinţiei daneze va fi urmărită reforma politicii comune în domeniul pescuitului, care va trebui să răspundă noilor provocări.

O condiţie prealabilă pentru activităţile de pescuit, pentru a fi viabile în viitor, este utilizarea durabilă a resurselor piscicole. În consecinţă, interdicţia asupra deşeurilor de peşte va fi o prioritate, împreună cu dezvoltarea unor metode și unelte de pescuit mai selective. În acest sens, un sistem de administrare a cotei de captură, pe deplin documentat, trebuie să fie parte a reformei.

În plus, reforma ar trebui să mai asigure:

– simplificarea PPC;

– echilibrul între dimensiunea flotei (capacitate) şi posibilităţile de pescuit;

– luarea în considerare a aspectelor regionale, într-un context cost-eficiență;

– adaptarea organizării comune a pieţei la dezvoltarea globală;

– un nou instrument financiar în domeniul pescuitului, care să sprijine obiectivele unei PPC reformate, în ceea ce priveşte contribuția la îndeplinirea şi menţinerea unei stări ecologice bune şi conservarea şi promovarea inovaţiei în sectorul pescuitului;

– dezvoltarea unei abordări coerente a politicii de acvacultură.

Totodată, este nevoie ca deciziile privind dimensiunea externă a PPC să fie incluse în cadrul reformei. Viitoarele acorduri de parteneriate vor urmări consolidarea evaluării ştiinţifice a stocurilor de pește şi vor promova un control îmbunătăţit. Mai mult, drepturile omului şi clauzele democraţiei trebuie să fie incluse în acordurile de parteneriate, iar activitatea organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului, consolidată.

În sfârşit, o serie de reglementări vor trebui să fie adaptate, în timpul Preşedinţiei daneze, la cerințele Tratatului dela Lisabona.

Îmbunătăţirea siguranţei alimentare

UE are o poziţie de lider în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, dar sunt necesare dezvoltarea continuă şi modernizarea legislaţiei. Consumatorii UE trebuie să aibă garanția că alimentele de pe piaţă sunt sănătoase, sigure, de înaltă calitate şi produse cu respect pentru bunăstarea animalelor. Orice oportunitate de a îmbunătăți nivelurile de siguranţă alimentară în UE, prin armonizarea standardelor, va fi de mare importanţă în timpul Preşedinţiei daneze. Acest lucru va fi realizat pentru a proteja consumatorii din UE, a consolida exporturile UE și a asigura siguranţa alimentelor importate.

În acest scop, i se va propune Comisiei Europene revizuirea normelor care reglementează produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale, precum şi cea privind alimentele noi.

În ceea ce priveşte problema de calitate a alimentelor, Preşedinţia va lucra în strânsă colaborare cu instituţiile abilitate, pentru a închide Pachetul de calitate, care conţine propuneri cu privire la reglementarea sistemelor de calitate şi standardele comerciale pentru produsele agricole.

Atât în Europa, cât şi în restul lumii, utilizarea de antimicrobieni în medicina umană şi veterinară este în creştere. Rezultatul este o mărire corespunzătoare a rezistenţei microbilor la medicamente. Acest lucru înseamnă că tratamentele înpotriva bolilor bacteriene vor deveni mult mai dificile.

Din acest motiv, Preşedinţia daneză va susține introducerea pe ordinea de zi a acestei probleme. Accentul va fi pus pe extinderea controalelor asupra cărnii şi modernizarea legislaţiei conexe.

Bunăstarea animalelor

Domeniul bunăstării animalelor va fi, de asemenea, prioritar în timpul Preşedinţiei daneze care va propune Comisiei o nouă strategie în acest domeniu, precum şi modificarea regulamentului privind protecţia animalelor în timpul transportului.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments