Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a .

Desenele vor dezvolta tema ,,rolul limbii române în celebrarea copilăriei, a jocului și a prieteniei copiilor români de pretutindeni,,.

La Concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta maximă de 10 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova.

Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea modelului din Anexa R1.

Desenul este semnat olograf de concurent, apoi astfel asumat, este scanat în format Tagged Image File Format (TIFF), la rezoluție de 300 dpi.

Documentul Tagged Image File Format (TIFF) conținând desenul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului ca atașament al unui e-mail la adresa [email protected].

Alături de documentul conținând desenul pe care îl înscrie în Concurs, concurentul va anexa Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”

Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt:

  1. Respectarea regulilor compoziției grafice – 20 puncte;
  2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării – 10 puncte;
  3. Coerenţa și acuratețea în redarea subiectului – 20 puncte;
  4. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 40 puncte;
  5. Aşezarea corectă a desenului în spațiul dedicat – 10 puncte.

Nu se admit contestaţii.

În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc 5 lucrări premiate.

În cazul punctajelor egale, se consideră caștigătoare toate lucrările aflate în această situație.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite desenele și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa [email protected];

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Documente necesare – vă rugăm să consultați http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-organizeaza-concursul-prieteni-la-distanta-concurs-online-de-desene-partea-a-2-a-dedicat-zilei-limbii-romane-31-august/)

Citiți mai mult pe siteul sursa.

Comentati folosind contul Facebook

comments