Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, dedicat tinerilor români de pretutindeni, transmite Ambasada Romaniei din Oslo.

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Aral, corp de literă 12, cu spațiere de 1,15 puncte între rânduri și 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4 conform modelului din Anexa R1.

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenților de până în 10 ani și de maximum 5.000 de semne în cazul concurenților cu vârsta mai mare de 10 ani.

Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este scanat în format Portable Document Format (PDF).

Documentul Portable Document Format (PDF) conținând eseul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ca atașament al unui e-mail la adresa special dedicată concursului [email protected].

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin concurenților sau provin din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere, vor avea un titlu relevant și o dezvoltare originală a temei propuse.

Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt:

  1. Respectarea structurii specifice compunerii/eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 puncte;
  2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte;
  3. Coerența și acuratețea textului – claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;
  4. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;
  5. Respectarea limitei de spațiu – 10 puncte;
  6. Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte;
  7. Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

Nu se admit contestații.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite eseurile și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa [email protected];

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Citesteste mai multe detalii pe site-ul Ambasadei Romane din Oslo.

Comentati folosind contul Facebook

comments