Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Islanda, pentru a călători în scop turistic, vizită, afaceri şi activităţi sportive. Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni.
Cetăţenii români pot călători în Islanda în baza paşaportului sau cărţii de identitate, valabile.
Atenţie! Valabilitatea documentelor de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei.
În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităţi lucrative sau educative.
Cetăţenii români care se deplasează în Islanda pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri sau activităţi sportive trebuie să obţină, în prealabil, o viză de intrare corespunzătoare.
Autorităţile islandeze nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Islandei din exterior. Întrucât Islanda nu deţine un oficiu consular propriu în România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Islandei din Danemarca.
Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Islandei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Islanda şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 10 ani.
La intrarea în Islanda, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza). Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională islandeză (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile islandeze:
• Ministerul Afacerilor Externe al Islandei (www.mfa.is)
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Asistenţă consulară
Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Islanda. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie (Emergency Travel Document) în vederea întoarcerii în România, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Islanda.
Există un consulat onorific – Consulatul onorific al României la Reykjavík – care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente prin contactele cu autorităţile locale, dar care nu poate emite documente de identitate româneşti sau realiza formalităţi consulare.
Ambasada României din Danemarca este acreditată şi în Islanda.

Ameninţări teroriste
Islanda nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Islanda nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Cetăţenilor români care călătoresc în Islanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile islandeze şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate
Islanda este o ţară cu un nivel foarte scăzut al criminalităţii.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).
Recomandări generale:
• Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
• Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
• În cazul călătoriei cu autobuzul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
• Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor islandeze, trebuie apelat numărul de urgenţă – 112.

Sistemul medical
Asigurarea medicală este obligatorie în Islanda.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă în cazul în care vă deplasaţi în Islanda.
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată legătura cu agentul sau partenerul islandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare.
Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.
Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto
Circulaţia auto
• În Islanda, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Starea drumurilor
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
Limitele de viteză admise
• 50 km/h în interiorul localităţilor
• 80 km/h, în afara localităţilor
Permisul de conducere
Premisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării în Islanda.
Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor.
Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează oficiul consular român cel mai apropiat.
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident: serviciul de urgenţe 112
Pentru informaţii privind starea drumurilor, limitele de viteză şi condiţiile particulare de trafic, se poate acces pagina internetwww.vegag.is

Reglementări vamale
Regulamentul vamal islandez conţine reglementări similare cu ale ţărilor membre ale Uniunii Europene.
Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
• Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfumuri 50 g.
Pentru informaţii complete privind regimul vamal islandez, puteţi accesa pagina web a serviciului vamal: www.tollur.is

Regimul medicamentelor
Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.