Mini-ghid orientativ pentru cetăţenii români care călătoresc în Finlanda

1. Limbi oficiale: finlandeza şi suedeza. Limba engleză este vorbită de majoritatea cetăţenilor finlandezi

2. Ora locală: GMT +2 (aceeaşi cu ora României)

3. Moneda naţională: Euro

4. Regimul de vize. Finlanda este parte a Acordului Schengen (de la 25.03.2001), drept urmare, începând cu 01.01.2002, pentru călătorii în scop turistic, cetăţenii români nu au nevoie de viză, fiind aplicabile prevederile generale Schengen în materie de intrare/şedere.

Nu există măsuri speciale de ordin administrativ, care să însoţească decizia JAI privind liberalizarea regimului călătoriei, impuse de autorităţile finlandeze cetăţenilor români care se deplasează în Finlanda în scop turistic.

Cu toate acestea, pe lângă îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru ieşirea din ţară stabilite de reglementările legale româneşti în vigoare, recomandăm să fie avute în vedere următoarele aspecte practice, de natură a preveni orice neînţelegeri cu organele de frontieră finlandeze:

· la intrarea în Finlanda, autorităţile de frontieră pot solicita călătorului informaţii suplimentare privind scopul şi durata călătoriei, persoanele care vor fi vizitate sau locu/locurile de cazare;

· în cazul în care deplasarea se realizează în baza invitaţiei unui cetăţean finlandez sau a unei persoane cu domiciliul stabil în Finlanda, este recomandabil ca cetăţeanul român să fie în posesia copiei invitaţiei respective, în care invitatorul îşi asumă obligaţii referitoare la cazare, masă şi alte cheltuieli în caz de nevoie, sau, cel puţin, să cunoască numele şi prenumele, adresa exactă şi numărul de telefon al acestuia, în cazul în care autorităţile de frontieră finlandeze doresc să verifice cele declarate;

· în mod asemănător, pentru cetăţenii români care se deplasează în scopul participării la seminarii, simpozioane sau alte activităţi asemănătoare, este util să aibă asupra lor invitaţia din partea organizatorilor privind confirmarea participării la acţiunea în cauză, cu menţionarea zilelor de şedere şi a locului de cazare (eventual copii după corespondenţa purtată cu organizatorii din care să rezulte aceste lucruri)

· în cazul în care există bilet de călătorie dus-întors sau o rezervare de hotel în care se specifică o anumită perioadă, autorităţile de frontieră finlandeze pot solicita să fie făcută dovada existenţei mijloacelor financiare de plată cel puţin a cazării din perioada astfel rezultată, sau, după caz, suma de 45 Euro pe zi.

· autorităţile de frontieră finlandeze acordă o atenţie specială perioadei de şedere neîntrerupte în spaţiul Schengen precum şi duratei maxime cumulate a călătoriilor efectuate în decursul unui an în ţările Schengen, orice încălcări ale prevederilor generale Schengen în această privinţă fiind pedepsite prin amendă, sau, eventual, interzicerea dreptului de călători în spaţiul Schengen pe o anumită perioadă

5. Vizele/permisul de şedere

În cazurile în care este necesară eliberarea vizei, acordarea dreptului de şedere, a permisului de muncă etc., cererile se adresează Ambasadei Finlandei la Bucureşti:

Adresa: Strada Atena 2 bis, 71271 Bucureşti
Tel: 230.75.04, 230.75.45
Fax: 230.75.05

Atât vizele, eliberate pentru alte scopuri decât cele turistice, cât şi permisele de şedere se obţin înainte de intrarea în Finlanda.

De regulă, valabilitatea unei vize eliberate de Ambasada Finlandei la Bucureşti nu se poate prelungi de o altă autoritate finlandeză. În cazuri excepţionale, poliţia locală poate prelungi, atunci când există solicitări bine întemeiate, doar dreptul de şedere, însă numai în cadrul general de valabilitate al vizei iniţiale. În cazul căsătoriei dintre o persoană având cetăţenia română (aflată în Finlanda, de exemplu, în baza unei vize turistice), cu o persoană de cetăţenie română având domiciliul în Finlanda sau chiar cetăţenie finlandeză, permisul de şedere pentru cea dintâi se acordă tot de către Ambasada Finlandei la Bucureşti, persoana în cauză fiind obligată să aştepte în ţară răspunsul la cererea formulată, fără a-i fi prelungit, din acest considerent, dreptul iniţial de şedere înscris în viză.

6. Specificul local privind circulaţia pe drumurile publice

Permisul de conducere românesc este valabil în Finlanda, nefiind necesară obţinerea unui permis de conducere internaţional. În cazul şederii care depăşeşte 12 luni, permisul de conducere românesc trebuie schimbat cu unul finlandez.

Circulaţia se desfăşoară pe partea dreaptă a drumurilor publice.

Există obligativitatea circulaţiei cu farurile aprinse, pe tot timpul zilei şi indiferent de condiţiile atmosferice, atât în localităţi, cât şi în afara acestora.

Portul centurilor de siguranţă este obligatoriu atât pentru ocupanţii locurilor din faţă, cât şi pentru cei din spate.

Este interzisă conducerea autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau altor medicamente contra-indicate.

În perioada dintre 1 noiembrie şi prima duminică după Paşti, este permisă echiparea autovehiculelor cu anvelope cu cuie. Echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă (fie cu cuie, fie având inscripţia M+S sau M&S sau MS) este însă obligatorie în perioada 01.12-01.03. Turiştii pot închiria anvelope cu cuie de la reţeaua de service ISKO (pentru Helsinki, adresa este Mertakatu 6, tel. + 358 0 104 013270). Preţul aproximativ pentru închirierea a patru anvelope, inclusiv montatul pe autoturism, pentru o perioadă de două săptămâni este de aprox. 200 Euro. Informaţii suplimentare pentru alte localităţi pot fi obţinute prin e-mail: [email protected]

Asigurarea auto este obligatorie. În Finlanda sunt recunoscute poliţele de asigurare tip “Carte Verde” eliberate de societăţile de asigurare româneşti. De asemenea, este obligatorie echiparea autoturismului cu semnul distinctiv al ţării de înmatriculare (RO), montat într-un loc vizibil.

Accidentele, indiferent de natura acestora, se declară atât la poliţie (număr de apel în caz de urgenţă pentru poliţie 10022 sau numărul general pentru orice situaţii de urgenţă 112), care întocmeşte actul de constatare, cât şi la Finnish Motor Insurer’s Centre, “Green Card” Office (Liikennevakuutuskeskus, Bulevardi 28, 00120 Helsinki, tel. +358 9 680401, fax +358 9 68040368). La locul unui accident, în care sunt implicate victime, până la sosirea poliţiei, există obligativitatea acordării măsurilor de prim ajutor, luării măsurilor pentru conservarea probelor, inclusiv interdicţia de a mişca autovehiculele, cu excepţia situaţiilor când aceasta este necesară pentru acordarea primului ajutor. Locul unui eveniment se semnalizează cu ajutorul triunghiurilor reflectorizante sau alte mijloace luminoase vizibile, plasate la 100-150 metri înainte.

Limitele de viteză sunt de 50 Km/h în oraşe şi 80 km/h în afara localităţilor. Pe autostrăzi viteza maximă este de 120 km/h. Având în vedere că majoritatea porţiunilor de drum, atât în oraş cât şi în afara localităţilor, sunt semnalizate distinct cu viteza maximă admisă pe respectivul tronson (20, 30 sau 40 Km/h), se va acorda atenţie respectării acestor indicatoare.

În prezent, în Finlanda nu există taxe pentru folosirea drumurilor publice, indiferent de categoria acestora.

La staţiile de benzină din Finlanda este disponibilă numai benzina fără plumb. Pentru autoturismele fără catalizator, este recomandată benzina fără plumb E98, care conţine aditivi speciali (aprox. 1,40 Euro/litru).

7. Parcarea autovehiculelor

In marile oraşe, există locuri special amenajate pentru parcarea autoturismelor, marcate corespunzător şi prevăzute cu automate pentru taxare. Pe lângă sistemul cu parcometre clasice individuale (în dreptul fiecărui loc de parcare), există şi automate de stradă pentru plată, vizibil indicate la fiecare loc de parcare, comune unui tronson mai lung de carosabil. În cel din urmă caz, după efectuarea plăţii, este obligatorie afişarea la loc vizibil, pe bord, a bonului eliberat de automat, pe care este înscrisă perioada de staţionare (funcţie de zona de taxare şi perioada din zi, taxa de parcare poate varia între 2-5 Euro pe oră). Amenda pentru neplata parcării este cuprinsă între 20 şi 40Euro.

In general, parcarea este gratuită de seara până dimineaţa precum şi sâmbăta şi duminica sau sărbătorile legale. Orele exacte între care este gratuită parcarea sunt înscrise la fiecare loc de parcare, pe tăbliţe adiţionale în care primul rând de cifre aflat între paranteze se referă la ziua de sâmbătă, iar al doilea rând de cifre, înscris cu litere roşii, se referă la ziua de dumnică

Pentru autocare, la obiectivele turistice din oraşe, sunt prevăzute locuri de parcare speciale, în general cu staţionare limitată (30 min.).

8. Regimul de intrare al bunurilor personale şi animalelor de casă

Pot fi introduse fără taxe următoarele cantităţi şi categorii de bunuri:

· Alcool: 1 litru băuturi spirtoase (peste 22 grade) sau 2 (doi) litri de băuturi având până la 22 de grade alcool + 2 (doi) litri vin de masă + 15 litri de bere

· Tabac (persoane peste 17 ani): 200 ţigarete sau 100 ţigări (max.3g/buc) sau 50 buc. trabuc sau 250 g tutun de pipă

· Parfumuri: 50 g (60cc) parfum şi 0,25 litri (250 cc) apă de toaletă

· Ceai şi cafea: 100 g ceai (sau 40g concentrat) + 500g cafea (sau 200g cafea solubilă)

· Alte produse: până la valoarea totală de 180 Euro (din care se scade, după caz, valoarea cantităţii de bere aduse)

· Combustibili: sunt scutite de plata taxelor vamale cantităţile de combustibil existente în rezervorul autoturismului/motocicletei + o canistră de 10 litri.

· Alimente: pot fi introduse câte un kg. din următoarele produse, necesare pentru uzul personal: carne şi produse din carne şi peşte, lapte şi brânzeturi, ouă

· Animale de casă: Este permisă aducerea câinilor şi pisicilor care dispun de certificat de vaccinare anti-rabică, ştampilat şi parafat de un medic veterinar din România, iar tipul/marca de vaccin este aprobat de Ministerul Agriculturii şi Pădurilor din Finlanda. Vaccinarea trebuie să fi avut loc cu cel puţin 30 de zile înainte de data călătoriei şi cu nu mai mult de un an înainte de această dată.Informaţii privind tipurile de vaccinuri agreate se pot obţine de la Ministerul Agriculturii şi Pădurilor din Finlanda, Departamentul Veterinar şi Alimentar, tel. + 358 9 160 3387 sau + 358 9 160 3382.

9. Pierderea/furtul obiectelor personale

Pierderea obiectelor personale, a banilor, documentelor etc. se reclamă la Biroul pentru obiecte pierdute (Löytötavaratoimisto, Päijänteentie 12 A, 00511 Helsinki, tel. +358 9 1893180, fax. +358 9 1892829), sau la secţiile de poliţie în alte localităţi.

Furtul obiectelor personale, a banilor, documentelor etc. se declară la secţiile de poliţie.

În Finlanda funcţionează două Centre pentru prevenirea situaţiilor de criză, care pot acorda, funcţie de caz, asistenţă străinilor aflaţi în situaţii de criză.

· „Crisis Centre for Foreigners”, Simonkatu 12 B 1300100 Helsinki, tel. +358 9 6852828

· „Support Centre for Foreigners in Turku”, Yliopistonkatu 24 A 6, 20100 Turku, tel. +358 2 2333442

10. Repatrierea corpului neînsufleţit

După declararea decesului, organele de poliţie, în urma cercetării circumstanţelor în care a avut loc decesul, eliberează o adeverinţă în acest sens. În baza acesteia şi a declaraţiei de deces, a documentelor personale ale defunctului şi a certificatului medical constatator al decesului, depuse de o rudă a celui în cauză la ambasadă, se procedează la înregistrarea decesului şi eliberarea paşaportului mortuar în vederea transportării corpului neînsufleţit în ţară.

11. Telefoanele publice 

Majoritatea telefoanelor publice din Finlanda funcţionează cu cartelă telefonică, însă pot fi întâlnite şi aparate telefonice cu fise sau care dispun concomitent de ambele sisteme.

Cartelele telefonice se pot obţine de la toate oficiile poştale sau chioşcurile inscripţionate „R-KIOSKI”.

12. Spitalizarea de urgenţă

 Număr de apel general pentru asistenţă medicală de urgenţă este 112. O consultaţie medicală de urgenţă la un spital de stat este taxată cu 1300 FIM (220 Euro), şi include serviciile de bază aferente consultului respectiv. Număr de apel (24 h) pentru informaţii privind serviciile medicale în Helsinki este + 358 0 10023.

Spitalele de urgenţă din Helsinki, având servicii medicale de permanenţă pentru turiştii străini aflaţi în diferite situaţii, sunt (ambele aparţin de Spitalul Central Universitar):

Pentru accidente grave: Töölö Hospital, Topeliusenkatu 5, tel. +358 9 4711

Pentru tratament şi chirurgie: Meilahti Hospital, Haartmaninkatu 4, tel. + 358 9 4711.

Farmacii („Apteekki”). Majoritatea farmaciilor au program normal de lucru (până la ora 17.00). În Helsinki, singura farmacie cu program permanent este Ylliopiston Apteekki (Mannerheimintie 96, tel. +358 9 14780300, fax. +358 9 41780350. Pentru celelalte localităţi, programul şi adresele farmaciilor pot fi găsite la recepţiile hotelurilor sau în cărţile de telefon disponibile la toate cabinele telefonice.

Notă: este recomandabil ca, funcţie de societatea de asigurări din România cu care au încheiat contractul, turiştii să solicite informaţii suplimentare privind natura şi cuantumurile costului tratamentului medical acoperite de respectivul contract.