Prin informaţiile prezentate şi recomandările sale, Ambasada României la Copenhaga doreşte să contribuie la o pregătire mai bună a cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Danemarca. Aceste date au un caracter informativ şi nu angajează răspunderea Ambasadei României la Copenhaga.
Fiecare cetăţean român care doreşte să lucreze în această ţară trebuie să se asigure că are cunoştinţă despre oportunităţile şi riscurile pe care le presupune o astfel de decizie şi să-şi asume în mod individual măsurile de protecţie necesare.
Începând cu data de 1 mai 2009, guvernul danez a incetat aplicarea masurilor tranzitorii pentru lucratorii din tarile Uniunii Europene din Europa de Est, inclusiv Romania si Bulgaria. Astfel, cetatenii din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Republica Ceha si Ungaria, incepad cu data de 1 mai 2009 nu mai au nevoie de permis de munca emis in concordanta cu Legea daneza a Imigrarii pentru a lucra in Danemarca.

Pentru informaţii adiţionale va sugerăm sa contactati:

1. The Danish Immigration Service
Adresa: Ryesgade 53, 2100 Copenhagen O, Denmark
Tel: +45 35 36 66 00; Fax: +45 35 36 19 16; E-mail: [email protected];
Internet website: http://www.nyidanmark.dk

2. Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs
Adresa: Holbergsgade 6, 1057 Copenhagen K, Denmark
Tel: +45 33 92 33 80; Fax: +45 33 11 12 39; E-mail: [email protected]

3. The Ministry of Employment
Adresa: Ved Stranden 8, 1061 Copenhagen K, Denmark
Tel: +45 33 92 59 00; Fax: +45 33 12 13 78; E-mail: [email protected]
Internet website: http://www.bm.dk

4. Ambasada Regatului Danemarcei la Bucuresti / Romania
Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 3, 024031 Bucuresti, Romania
Tel:+40 21 300 08 00; Fax:+40 21 312 03 58; +40 21 300 08 17; E-mail: [email protected]
Internet website: http://www.ambbukarest.um.dk/da

Ambasada Romaniei la Copenhaga/Danemarca recomandă cetăţenilor romani care intenţionează să se deplaseze in Danemarca, pentru a lucra in aceasta tara, sa aiba in vedere următoarele demersuri:
– să pregătească atent deplasarea in Danemarca, să se informeze cu privire la destinaţia spre care se indreaptă si să dispună de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute;
– să aibă asigurate biletele de călătorie pentru intoarcerea in ţară in eventualitatea in care nu vor reusi să găsească un loc de muncă, precum si mijloace minime de intreţinere pe durata sederii in Danemarca;
– să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum si modalităţile de cazare;
– să evite intermediarii si să se adreseze, inainte de a pleca din ţară, Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale din Romania sau Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), instituţii abilitate să ofere informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din statele membre UE, inclusiv din Danemarca.
Coordonatele de contact sunt:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Tel : +40 21 313.62.67; +40 21 315.85.56; E-mail: [email protected]
Website : http://www.mmuncii.ro

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Adresa : str. Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti, Romania
Tel/Fax: +40 21 303.98.39; E-mail: [email protected]
Website
http://www.anofm.ro

Poveşti adevărate ale unor cetăţeni români care au ignorat aceste sfaturi

Alte website-uri utile:

SKAT – Central Customs and Tax Administration (Autoritatea Centrala al Vamilor si Administrarii Fiscale din Danemarca) – informatii in limba romana
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1717927&vId=201863

Expat in Denmark http://expatindenmark.com

PID – Personnel managers in Denmark http://www.pid.dk

Sindicate daneze:

Association of Danish State Employees’ Organisations (StK) http://www.cfu-net.dk/sw5650.asp

The Danish Confederation of Professional Associations (AC)http://www.ac.dk

Confederation of Professionals in Denmark (FTF) http://www.ftf.dk

The Danish Confederation of Trade Unions (LO) http://www.lo.dk

United Federation of Danish Workers (3F) http://forsiden.3f.dk

The Danish Artist Union (DAF) http://www.artisten.dk

Blik- og Rorarbejderforbundet http://www.blikror.dk

The Danish Union of Electricians http://www.def.dk

The Trade and Labour Union (FOA) http://www.foa.dk

The Danish Hairdressing and Cosmetics Union (DFKF) http://www.dfkf.dk

Dansk Funktionarforbund-Serviceforbundet http://www.dff-s.dk

The Trade Union NNF http://www.nnf.dk

The Union of Commercial and Clerical Employees in Denmark (HK) http://www.hk.dk

HKKF http://www.hkkf.dk

The Danish Railway Union (DJF) http://www.djf.dk

Painters’ Union in Denmark http://www.maler.dk

The Danish Metalworkers’ Union http://www.danskmetal.dk

The National Federation of Social Educators http://www.sl.dk

The Danish Association of Professional Technicians http://www.tl.dk

Wood Industry Building Union in Denmark (TIB) http://www.tib.dk

Building Construction and Timber Cartel (BAT-KARTELLET) http://www.batkartellet.dk

The Central Organization of Industrial Employees in Denmark http://www.co-industri.dk

Graphic Industry & Media Cartel Leadership (GIMK) http://www.gimk.dk

Trade Cartel in Denmark http://www.hkartellet.dk

Organisations of Public Employees – Denmark (OAO) http://www.oao.dk

FOARTE IMPORTANT:

1. Ambasada Romaniei la Copenhaga nu intermediază obţinerea unor contracte de muncă.
2. Ambasada Romaniei la Copenhaga nu are dreptul să intervină în litigiile aparute in derularea unui contract realizat in mod direct intre un angajator danez si un cetatean roman, motiv pentru care cei care se află într-o astfel de situaţie trebuie să se adreseze direct unui avocat danez sau roman. Lista avocatilor din Danemarca poate fi accesata la adresa: http://www.advokatnoeglen.dk , iar cea a avocatilor din Romania poate fi accesata laadresa: http://www.unbr.ro sectiunea “Barouri membre”.
3. In cazul in care considerati ca solutia definitiva a unei instante judecatoresti daneze va discrimineaza in raport cu legislatia daneza in vigoare, va rugam sa completati modelul de plangere de mai jos si sa il transmiteti autoritatilor competente, anexand documentele justificative aferente:

MODEL PLANGERE

privind problemele legate de munca in străinătate intampinate de

lucrătorii romani in statul de destinaţie

CĂTRE,

Autoritatea competentă in statul de origine……………………………………….

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Sfantul Dumitru , nr.3 , sector 3 , Bucuresti , telefon +40 21 3139140
email: [email protected]

– Direcţia Protecţie Drepturi Cetăţeni Români care Lucrează în Străinătate – Calea Victoriei nr. 15/E, sector 3, Bucuresti, telefon: +40 21 315.93.44, fax: +40 21 312.05.21, e-mail: [email protected]

Ministerul Administratiei si Internelor
Piata Revoluţiei nr.1 A, sect, 1, Bucuresti, telefon:+40 21 315.86.16, +40 21 314.10.50 , e-mail: [email protected]

Agenţia Naţionala Impotriva Traficului de Persoane
Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, Bucuresti, telefon: +40 21 311.89.82, fax: +40 21 319.01.83, e-mail: [email protected]

Inspecţia Muncii
Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti; Telefon: +40 21 302.70.53; http://www.inspectmun.ro

Ambasada Romaniei din Copenhaga/Danemarca
(e-mail: [email protected] si [email protected])

Subsemnatul,

Numele………………………………………………………………………………………………………….
Prenumele……………………………………………………………………………………………………..
domiciliat în. ………………………………………………………………………………………………….
posesor al cărţii de identitate seria …… nr….. ………….eliberat de…………………..la data…………., posesor al pasaportului seria…… nr….. ……eliberat de…………………..la data………………………., titular al contractului de muncă seria …………..nr……………………., obţinut prin intermediul:
– ANOFM / Agenţii teritoriale
– nominal, transmis de angajator
– agent privat de ocupare, S.C…………………………cu sediul…………………………………….
– detasare de la firma …………………………………………………………………………………………
Vă rog să-mi acordaţi sprijin pentru rezolvarea următoarelor aspecte cu care mă confrunt pe teritoriul …………………. în localitatea…………………angajator……………………….eu aflându-mă în acest moment în locaţia din ……………..putând să fiu contactat la numărul de telefon…………………………..
Problema pe care o doresc să o rezolv a apărut la data…………….si are legătură cu următoarea situaţie, pe care succint o redau mai jos:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Alte probleme cu care m-am confruntat sunt:
– desi în contractul semnat se precizeaza că salariul pe care îl voi primi va fi de …………………. în fapt mi s-a dat………………………………..lucru pe care îl dovedesc cu copie după …………………………………………………………………………………………………
– desi contractul de muncă a fost pentru a desfăsura activităţi de în fapt am fost pus să desfăsor activităţi de ……………………………………………………………….
– programul de lucru zilnic este între orele……………………..deci efectuez un nr. de ………..ore zilnic pentru care am fost platit cu….. …………….
– mi se reţine din salariu suma de……………………………………… cu titlu de:…………………………………………………………………………………………..
– se reţin/nu mi se reţin cote de contribuţii de asigurări sociale:
– asigurări de sănătate;
– pensie;
– somaj;
– accidente de muncă;
– alte contribuţii.
– se reţine/nu mi se reţine impozit pe salariu
– condiţiile de cazare sunt……………………………suportate de ………………….în cuantum de………………….masa este suportată de…………………….în cuantum de……………………………..
– contractul de muncă nu respectă condiţiile stipulate în oferta fermă de muncă
– nu am primit documente care să ateste drepturile mele pe baza contribuţiilor virate

Probleme rezultate în urma unor accidente de muncă:
– un am beneficiat de măsuri de protecţie a muncii, cursuri, instructaj de protecţie si securitate în muncă, echipament de protecţia muncii
– nu am beneficiat de prestaţii în caz de accident de muncă
– alte probleme
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Vă împuternicesc să înaintaţi autorităţilor competente această sesizare.
În vederea susţinerii celor semnalate atasez copii după următoarele documente:
– contract de muncă;
– C.I./ pasaport;
– documente prin care se dovedeste plata salariului de către angajator/documente referitoare la plata contribuţiilor pentru asigurări sociale;
– alte acte
si vă rog să mă sprijiniţi în obtinerea drepturilor pe care apreciez că le am:

Data……………………………………………………………………………Semnătura

Menţionăm că răspundeţi pentru afirmaţiile nereale si nefondate, plângerile pentru care nu aveţi dovezi din care să rezulte susţinerile pe care le faceţi, situaţie în care vi se poate solicita plata de daune materiale de către persoanele pe care le acuzaţi în mod real, dar si de către autorităţile sesizate în mod inutil.