Informații de ordin general

Perioada referendumului – zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.

Cine îşi poate exercita dreptul la vot în străinătate –  toţi cetăţenii români cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua referendumului, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul/reşedinţa în România, aflaţi la momentul referendumului în străinătate.

Cine nu își poate exercita dreptul la vot în străinătate – cetăţenii români puşi sub interdicţie printr-o hotărâre judecătorească definitivă, precum şi cei lipsiţi de dreptul de a alege, ca urmare a unei condamnări definitive.

Cum se poate exercita dreptul la vot – la orice secţie de votare organizată în străinătate. La referendumul de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie 2018 nu se poate vota prin corespondenţă şi nici prin intermediul urnei mobile.

Aspecte importate asupra cărora alegătorii trebuie informaţi în vederea exercitării dreptului la vot la secţiile de votare organizate în străinătate:

Orarul secției de votare – în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00 şi în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00, ora locală. (OUG 86/2018).

Întrebarea supusă referendumului, la care alegătorii sunt chemați să răspundă cu „DA” sau „NU” asupra următoarei întrebări: „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”

Obiectul supus referendumului: articolul 48 alin. (1) din Constituţie.

Legea de revizuire a Constituţiei adoptată de Parlament prevede că articolul 48 alin. (1) din Constituţie va avea următorul conţinut: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instituirea copiilor”.

Forma actuală a articolului 48 alin. (1) din Constituție : ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.

Actele pe baza cărora se poate vota (sub rezerva unor eventuale clarificări suplimentare din partea Biroului Electoral Central): pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; pașaportul simplu; pașaportul simplu electronic; pașaportul simplu temporar; cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; cartea electronică de identitate; buletinul de identitate; pașaportul simplu cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu;

Se poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate.

 

Mai mult:  AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Finlanda

Comentati folosind contul Facebook

comments