„Erasmus” este unul dintre cele mai de succes programe lansate de Comisia Europeană şi urmăreşte următoarele obiective:

  • Definirea unei dimensiuni europene a educaţiei prin lărgirea accesului la resursele educative ale Europei şi prin promovarea egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii ei.
  • Îmbunătăţirea cunoştinţelor cantitative şi calitative privind limbile ţărilor europene.
  • Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor în faţa procesului de globalizare şi a schimbării caracterului procesului de însuşire a cunoştinţelor de la acumulare la descoperire creativă (PBL – Problem-Based Learning).
  • Promovarea cooperării şi a mobilităţilor în domeniul educaţiei.
  • Compatibilizarea instituţiilor de învăţământ superior european şi a diplomelor pe piaţa muncii.

Pentru informaţii adiţionale vă recomandăm accesarea următorului link: www.unibuc.ro/ro/main_studint_ro

De la lansarea programului, sute de studenţi români au valorificat avantajele oferite de programul „Erasmus” studiind în universităţile daneze.
Fiecare universitate românească are un coordonator al programului „Erasmus” prin intermediul căruia se pot obţine informaţii privind parteneriatele existente între universităţele româneşti şi cele daneze.
Pentru a veni în sprijinul acelor studenţi/masteranzi/doctoranzi şi profesori români care doresc să afle informaţii adiţionale despre oferta universităţilor daneze, în cadrul programului „Erasmus”, un grup de profesori români inimoşi din Danemarca şi-au arătat disponibilitatea de a răspunde eventualelor întrebări care se referă la oportunităţile existente în cadrul universităţilor unde îşi desfăşoară activitatea dumnealor.
Datele lor de contact sunt următoarele:

Horia Cornean, PhD

Associate Professor
Departamentul de Stiinte Matematice
Universitatea din Aalborg
Fredrik Bajers Vej 7G
9220 Aalborg, Danemarca
Telefon birou: (+45) 9940 8879
Pagina personala: http://people.math.aau.dk/~cornean

Camelia Elias, PhD

Associate Professor of American Studies
Roskilde University
Departmental International Coordinator / Erasmus coordinator
Dept of Culture and Identity / The English Program
International coordinator webpage: http://www.akira.ruc.dk/~camelia/International/international.html
Personal webpage: http://www.akira.ruc.dk/~camelia/

 Nicolae Marian, PhD

Associate Professor
Mads Clausen Institute Sønderborg
University of Southern Denmark
Telefon: +45 65501688
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mci_mads_clausen.aspx
Alsion 2,
DK-6400 Sønderborg,
Denmark