Contact Information
Contact Sectorul 1 al Municipiului Bucure?ti
0213191013
Bucuresti, București, Romania
€ 1.00
More Information
Sectorul 1 al Municipiului București cu sediul în București,b-dul.Banu Manta nr.9,sector 1,organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării,în baza Legii 550/2002,a unui spaţiu comercial,situat în București,sector 1,Calea Dorobantilor nr.36-40,înscris în CF nr.100804 a Municipiului București-Sector 1.
Calendarul licitaţiei:
-în perioada 25.11.2021 – 13.12.2021 ora 8:30-16:30 se vor depune la sediul organizatorului,Primăria Sectorului 1-registratura generală,documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi,conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
-şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va
319.10.13/14/15/16 int.257,e-mail:[email protected]
Acest anunț a fost văzut de 4 ori.