La scrutinul pentru alegerea membrilor Camerei Deputaţilor şi Senatului României de la finalul anului 2016, cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate vor putea să îşi exercite votul prin corespondenţă sau la una din secţiile de votare care vor fi organizate în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe încurajează cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate să se înscrie în Registrul Electoral pentru a vota simplu, comod şi sigur, de acasă.

Informaţii suplimentare, explicate simplu şi succint, pot fi consultate AICI.

Pentru înscrierea în Registrul electoral, alegătorii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze formularul Cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare cu datele personale şi să bifeze una dintre cele două opţiuni: vot prin corespondenţă sau vot la secţia înfiinţată la cerere; să îl semneze şi să îl dateze;

Formularul Cererii de înscriere în Registrul electoral poate fi obţinut fie de pe site-ul MAE, la link-ul de mai jos, fie, direct în varianta tipărită, de la sediile misiunilor diplomatice / oficiilor consulare.

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/cerere…

1. Să anexeze la Cererea de înscriere în Registrul electoral, fie copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu (dacă sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), fie copia actului de identitate împreună cu copia documentului care dovedeşte reşedinţa în străinătate (dacă sunt cetăţeni români cu reşedinţa în străinătate).

Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate pentru fiecare stat este disponibilă pe site-ul MAE

la link-ul de mai jos:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae50…

2. Să depună personal sau să trimită prin poştă Cererea de înscriere în Registrul electoral şi documentele anexate la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă.

Datele personale solicitate la înscrierea în Registrul electoral vor fi utilizate exclusiv pentru înregistrarea participării la scrutinul electoral. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal este garantată de prevederile Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – art. 29 (1) Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a securităţii prelucrărilor în Registrul electoral revine Autorităţii Electorale Permanente, persoanelor autorizate şi persoanelor împuternicite prevăzute la art. 26.

(2) Datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.

Textul integral al Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 poate fi consultat la link-ul de mai jos:

http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare/

Alegătorii români cu domiciliul sau reședința în Norvegia se pot înscrie în Registrul electoral prin intermediul Ambasadei României la Oslo (adresa: Oscars gate 51, 0244 Oslo; program de lucru cu publicul: Luni – Vineri, orele 8.30 – 17:00). Înscrierea în Registrul Electoral a debutat la 1 aprilie 2016 şi se va încheia aproximativ cu trei luni înainte de data alegerilor, care urmează să fie stabilită, conform legii, prin hotărâre de Guvern.

Prin reședință în străinătate se înțelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu, și unde posedă un drept legal de ședere mai mare de 90 de zile.

Sursa: http://oslo.mae.ro/local-news/1297

Comentati folosind contul Facebook

comments